نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

ششمین نمایشگاه بین‌المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون

20 تا 23 دی