نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

چهاردهمين نمايشگاه بين‌المللي تجهيزات و تاسيسات سرمايشي و گرمايشي

25 تا 28 مهر