نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

دومین نمایشگاه بین‌المللی بهداشت، ایمنی، محیط زیست و آتش‌نشانی و امداد و نجات

13 تا 16 مهر