نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

چهاردهمين نمايشگاه بين‌المللي تجهيزات و تاسيسات سرمايشي و گرمايشي

23 تا 27 آذر