نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

نهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش

7 الی 10 خرداد