• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان
نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل (hofex 2015)

9 تا 12 مرداد