• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان
نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی (IRAN Oil show 2015)

16 تا 19 اردیبهشت