نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

نمایشگاه تاسیسات، کاشی و سرامیک، تجهیزات نوین ساختمان، تجهیزات آشپزخانه، نما، کفپوش، مسکن و انبوه‌سازان

14 تا 17 بهمن