نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

28 الی 31 خرداد