• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان
نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

نهمین نمایشگاه تخصصی مصالح، تأسیسات و لوازم ساختمانی، همزمان با داوزدهمین نمایشگاه تخصصی کاشی، سرامیک، شیرآلات بهداشتی، همزمان با ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، طراحی، معماری و انبوه سازی، همزمان با نمایشگاه تخصصی مهندسی عمران و خدمات فنی

9 الی 12 خرداد