• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان
نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

ششمین نمایشگاه بین المللی مصالح و تکنولوژی ساختمان (سبک سازی، مقاوم سازی)، همزمان با ششمین نمایشگاه اختصاصی آسانسور، بالابر، صنایع و تجیهزات وابسته

14 الی 18 شهریور