نام نمایشگاه :

ششمین نمایشگاه صنعتی‌سازی ساختمان، همزمان با ششمین همایش تخصصی تجهیزات و فن‌اوری‌های نوین صنعتی‌سازی ساختمان


سال : 1393

آخرین اخبار نمایشگاه