نام نمایشگاه :

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، همزمان با یازدهمین نمایشگاه تأسیسات و سیستم‌های سرمایشی، گرمایشی


سال : 1393

آخرین اخبار نمایشگاه