نام نمایشگاه :

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران IRAN HVAC&R


سال : 1393

آخرین اخبار نمایشگاه