اعلام تغییر آدرس مشترکین | پیام ساختمان
ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

درخواست تغییر آدرس

مشترکینی که آدرس پستی دریافت نشریه آنها تغییر نموده است می توانند از طریق این صفحه و یا تماس با واحد امورمشترکین نسبت به اعلام تغییر آدرس اقدام نمایند
کد اشتراک:  
تلفن:
موبایل:    
پست الکترونیک:
شهر:
آدرس جدید:  
کد پستی جدید:  
کلیه فیلد های ستاره دار الزامی میباشد