هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

17:17 1394/09/28

اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد ریال برای حمایت از مسکن مهر

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال در اعتبارات سال ۹۴ برای حمایت از مسکن مهر تصویب کرد.

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۹/۱۸ به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ تصویب کرد که ۲۰۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات موضوع ردیف شماره ۸-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی، تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر اختصاص یابد. این اعتبار در دو ردیف هزینه خواهد شد که ردیف نخست شامل تخفیف عوارض پروانه تراکم ساخت، مکان یابی و طراحی وخدمات مهندسی، بیمه کیفیت، حمایت‌های مالی، آماده سازی و تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی، مساجد، ترویج مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر ساخت و سازهای مسکن مهر است. در این ردیف هدف کمی ۲۲۰ هزار واحد مسکونی با سرانه هر واحد ۸ میلیون ریال تعیین شده است که در اعتبارات سال ۱۳۹۴ به ۱۷۵۷ میلیارد ریال می‌رسد. این ردیف در راستای تحقق اهداف ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین تا ۲۰ درصد هزینه‌های مربوط به احداث مساجد هر یک به میانگین ۳۰۰ متر مربع در نظر گرفته شده است و همچنین در راستای تحقق اهداف ماده ۴۸ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده و ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان منظور شده است. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، ردیف دوم این مصوبه شامل خدمات بهره‌وری و ارزیابی عملکرد ستاد تأمین مسکن با اعتبار ۲۴۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ است که این ردیف بر اساس ضوابط مورد تأیید وزیر راه و شهرسازی برای عملکرد حوزه ستادی و ادارات کل وزارت راه وشهرسازی در سال ۱۳۹۴ اعمال می‌شود. سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به وزارت راه وشهرسازی از محل منابع خود و به نسبت میزان مشارکتشان در مسکن مهر با نظر وزیر راه و شهرسازی مجاز به پرداخت هستند.

منبع : ایسنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه