هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

9:35 1394/09/28

بلندمرتبه سازی و تشدید مشکلات زیست محیطی در مازندران

نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران گفت: بدلیل بلند مرتبه سازی بدون ضوابط در سواحل مازندرانی خزر ،فرایند رطوبت و کوران باد از دریا به خشکی و بالعکس دچار اختلال شده است.

سودابه مهری افزود: ارزش بالای زمین در سواحل سبب شد تا افزایش ارتفاع در ساخت و سازهای مسکونی بدون رعایت فاصله در کنار هم همانند دیواری جلوی ساحل خزر ایجاد شد و در نتیجه مشکلات زیست محیطی را در شهرهای ساحلی استان مازندران بوجود آورده است. نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران توضیح داد :نسیم دریا در روز به سمت خشکی و در شب از خشکی به دریا می وزد و در نتیجه کوران باد بین دریا و خشکی و کوهستان رطوبت را تنظیم و برخی از قواعد طبیعی روی زمین نیز به درستی اعمال می شود. وی ادامه داد: اما با توسعه بلند مرتبه سازی بدون فاصله در سواحل ، عبور و گردش هوا بین دریا با خشکی متوقف شد و در نتیجه ،نم و بو برخی مشکلات زیست محیطی و معضلات بهداشتی را در شهرهای ساحلی استان بوجود آورد. مهری در عین حال به اهمیت بلند مرتبه سازی در استان بر اساس مطالعات و برنامه های زیر بنایی توسعه شهری اشاره کرد و گفت: برای حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیر قانونی ، ارتفاع سازی در استان ضروری است. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران به پژوهش ونقش آن در توسعه استان اشاره کرد و گفت: انجام پژوهش و عملیاتی کردن نتایج آن شکاف عمیق بین دانشگاه و حوزه مدیریتی استان را از بین می برد اما شاهد موازی کار با تمام دستگاههای اجرایی هستیم. مهری اظهار داشت: در حالی که پژوهش و مطالعات از وظایف ذاتی دانشگاه ها است اما هنوز تعامل و هماهنگی بین دانشگاهها با فضای مدیریت دستگاه های اجرایی در نیاز و انتخاب عنوان پژوهشی وجود ندارد. نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به اهمیت ساخت وساز و توسعه شهری با نگاه زیر ساختی در استان مازندران اشاره کرد و گفت: این همه پایان نامه و پژوهش در استان انجام می شود ولی نتایج آن کاربردی نیست و در عرصه مدیریت ، صنعت و کشاورزی به کار نمی آید. مهری گفت: امروز به دلیل بی توجهی به معماری و ساخت وسازهای شهری و روستایی مازندران شاهد ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی در شهرهای استان هستیم. وی با بیان این نکته که زمین های حاصلخیز و کشاورزی را عرصه ساخت ساز کردیم و بلند مرتبه سازی اصولی را در مازندران انجام نداده ایم، گفت: مدیریت واحد ساخت وساز نداریم ، شهرداری ها ، بنیاد مسکن، ، راه و شهرسازی و نطام مهندسی با یکدیگر همراه و همگرا بر اساس یک ضوابط منطبق با مطالعات زیر بنایی نیستند. مهری گفت: ماده صد برای شهرداری یک منبع اصلی درآمد تلقی شده است و این ماده برای نظام مهندسی یک معضل و برای برخی از کارکنان نهاد های مرتبط دولتی نیز رانت خواری شده است. وی سکونتگاههای غیر رسمی در مازندران که در حوالی و حواشی شهرهای استان شکل گرفته است را عامل توسعه ناموزون و بدون برنامه شهری دانست و بیان داشت: به رغم مشاهده عینی تخلف در ساخت و ساز هنوز حکم قلع و قمع سازه های مسکونی و تجاری در شهرها و یا در سکونتگاههای غیر رسمی نداریم. وی گفت: نظام مهندسی ساختمان قدرت برخورد ندارد ولی با مهندسان متخلف از طریق شورای پیگیری نظام برخورد جدی می کنیم. وی افزود: نظام مهندسی ساختمان مطالعات قوی را در زمینه آسیب شناسی ساخت و ساز در مازندران انجام داده است و چالش ها را نیز شناسایی و راه حل نیز ارایه کرد. وی بر لزوم مطالعات جامع بلند مرتبه سازی ،منطقه بندی شهری در ساخت وسازدر استان مازندران تاکید کرد و گفت: بلند مرتبه سازی در کشورهای پیشرفته مشخص است و مدیریت شهری بر اساس زیر ساخت ها انجام می شود. وی تاکید کرد : خلاء های قانونی در نظام مهندسی ساختمان وجود دارد و باید بر طرف و قوانین ساخت وساز بروز شود.

منبع : ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه