12:35 1394/09/25

بلیت قطار رسماً گران شد

از امروز قیمت بلیت قطارها به طور میانگین ۸ تا 20 درصد گران شد.

از 137 قطاری که در شبکه ریلی تردد می کند ،91 قطار با 10 درصد و کمتر از آن افزایش و 46 قطار نیز حدود 15 درصد افزایش قیمت خواهد داشت. شرکت هایی مجاز خواهد بود تا 20 درصد افزایش قیمت دهد که در روزهای غیرپیک مسافر ، تخفیف دهد و شرکت راه آهن نیز نظارت خواهد کرد. با توجه به اینکه بلیت قطار 45 روزه پیش فروش می شود کسانی که از قبل بلیت خریده اند با همان نرخ قبلی محاسبه خواهد شد. طبق گفته معاون مسافری راه‌آهن نرخ بلیت قطار دیگر نه تنها در نوروز بلکه تا یکسال آینده گران نمی‌شود و در 24 قطار که بیشتر قطارهای محلی و حومه‌ای است هیچ گونه افزایش قیمتی نداریم.

منبع : میزان انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه