هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

14:36 1394/09/23

پروژه‌های عمرانی خوابیده است

عضو اتاق ایران گفت: رکود اقتصادی کشور را زمین‌گیر کرده و پروژه‌های عمرانی خوابیده است و این که به قیمت تورم تک‌رقمی از رکود غافل شویم اشتباه است.

مهدی جهانگیری گفت: بی‌شک اقدام دولت در کاهش نرخ تورم اقدام مناسب و تاثیرگذاری است و این عملکرد باید مورد تقدیر قرار گیرداما این که به قیمت تورم تک‌رقمی از رکود غافل شویم، آثار مخربی را در اقتصاد برجای خواهد گذاشت که ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی یکی از بارزترین نمونه‌های آن است. بر همین اساس دولتمردان باید توجه داشته باشند که زمانی می‌توان ادعا کرد که کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد که رونق اقتصادی در آن حاکم بوده و از یک تورم منطقی هم برخوردار باشد. صرف کاهش تورم به خودی خود یک مزیت تلقی نمی‌شود. عضو اتاق ایران افزود: می‌دانیم که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست، رکود در کشور ما بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده با حداقل ظرفیت ممکن مشغول به کار هستند. پروژه‌‌های عمرانی خوابیده و پیمانکاران بیکار هستند. در چنین شرایطی باید پایداری اشتغال، واحدهای تولیدی و بخش خصوصی باید از اولویت‌های دولت و ارکان حکومت باشد تا بتوان شرایط را طوری فراهم کرد که از این اوضاع اقتصادی خارج شویم. هر چند که دولت بسته‌ا‌ی را برای 6 ماه آینده ارائه داده، اما ایجاد رونق اقتصادی امری زمانبر است. البته دولت با افزایش تقاضا می‌تواند تحرکاتی را در بازار ایجاد کند. مهدی جهانگیری تصریح کرد: اکنون حتی اگر به تورم تک‌رقمی هم دست یابیم ولی اقتصاد در شرایط رکود باقی بماند، فایده‌ای ندارد. دولتمردان باید توجه داشته باشند که موضوع خروج از رکود و کاهش نرخ تورم باید به صورت همزمان با هم اتفاق افتد. بر همین اساس دولت باید تمرکز خود را بر این بگذارد که با خروج از رکود، تورم را کنترل کند و مهم‌ترین مسئله خروج از رکود است که دولت باید بدان توجه کند. خیلی از بنگاه‌های ما با چالش جدی مواجه هستند که اگر چاره‌اندیشی نشود، می‌تواند آثار مخربی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، به نظر من تورم زیر 20 درصد برای کشور طبیعی است، به شرط این که از رکود خارج شده باشیم.

منبع : جام نیوز انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه