هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

11:9 1394/09/16

٣٠ درصد گاز ترکیه را ایران تامین می‌کند

جمهوری اسلامی ایران با صادرات سالانه ١٠ میلیارد مترمکعب نزدیک به ٣٠ درصد از گازمورد نیاز کشور ترکیه را تامین می کند.

رئیس تاسیسات اندازه گیری صادرات گاز به ترکیه (مرز بازرگان) در نشست با خبرنگاران گفت: هم اکنون ظرفیت ارسال ٤٠ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه وجود دارد و پایداری صادرات گاز نیز با بهره برداری از پروژه های جدید افزایش یافته است. صادق اکبرپور افزود: گاز ایران پس از طی ١٨٠٠ کیلومتر و عبور از ١٧ ایستگاه تقویت فشار به ترکیه صادر می شود. وی در ادامه درباره قیمت گاز صادراتی به ترکیه گفت: قیمت گاز مولفه های مختلفی دارد و ثابت نیست. به گفته رئیس تاسیسات اندازه گیری صادرات گاز به ترکیه، عملیات اندازه گیری نیز شامل پارامترهای کمی از جمله حجم و فشار گاز می شود. اکبرپور ادامه داد: از سوی دیگر برای صادرات، پارامترهای کیفی شامل ترکیبات سولفوری، نقطه شبنم و اجزای تشکیل دهنده گاز در این تاسیسات اندازه گیری و بررسی می شود. وی درباره امکان افزایش پایداری صادرات به ترکیه اظهار کرد: یکی از متغیرهای موثر برای افزایش پایداری انتقال گاز، ایستگاههای تقویت فشار از جمله تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز است. اکبرپور درباره افزایش حجم صادرات گاز به ترکیه تا سقف روزانه ٣١ تا ٣٢ میلیون مترمکعب نیز گفت: بر اساس قرارداد فعلی، امکان افزایش صادرات گاز به ترکیه وجود ندارد و روزانه حداکثر ٣٠ میلیون و سالانه ١٠ میلیارد مترمکعب گاز به این کشور ارسال می شود.

منبع : میزان انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه