هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

15:20 1394/09/15

هوای امروز تهران سالم است

با توجه به اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش کیفی تهران، میانگین شاخص کیفیت هوا برای ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با عدد ۷۹، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون ۴۶ و منواکسید کربن به ۲۵ رسیده است.

با توجه به اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش کیفی تهران، میانگین شاخص کیفیت هوا برای ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با عدد ۷۹، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون ۴۶ و منواکسید کربن به ۲۵ رسیده و هوای امروز تهران برای تمامی گروه‌های سنی در شرایط سالم قرار دارد.

منبع : خبرگزاری دانشجو انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه