هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

15:5 1394/09/15

پیاده‌سازی مدل جدید احیاء ذخایر آب/ اجرای طرح ویژه نجات در ۹۱ دشت

مشاور وزیر نیرو گفت: به پیشنهاد وزیر جهاد، مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی در ۹۱ دشت کشور به اجرا گذاشته می‌شود.

محمد حاج رسولی ها گفت: برداشتن گام‌های اجرایی برای عملیاتی ساختن مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی و آغاز کار به صورت پایلوت از برگزاری ده‌ها جلسه و مبادله تفاهم نامه‌های مختلف مؤثرتر است. مشاور وزیر نیرو با اشاره به اینکه بدون مشارکت مردم و کشاورزان مدیریت منابع آب امکان‌پذیر نیست، اظهارداشت: تعاونی‌های تولیدی و سایر تشکل‌های کشاورزی ظرفیت‌هایی هستند که حاصل سال‌ها کار فکری در سنوات گذشته است و باید از ایجاد تشکل‌های موازی خودداری و از این ظرفیت برای پیشبرد پروژه‌های طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استفاده کرد. وی افزود: به این واقعیت رسیده‌ایم که بدون مشارکت و همفکری مردم و تعامل با کشاورزان مدیریت منابع آب امکان پذیر نیست. این مقام مسئول در وزارت نیرو به گزارشی که در خصوص چالش‌های آب کشور تقدیم مقام معظم رهبری شده بود اشاره کرد و اظهارداشت: این گزارش شامل موضوعاتی مختلف از جمله، ساختارآب، مدیریت منابع آب براساس حوضه‌های آبریز و همچنین صیانت از آب‌های زیرزمینی بود که با توجه به هامش معظم له معلوم بود گزارش دقیقا مطالعه شده و بر همین اساس آن که ایشان در نشست هیئت دولت خطاب به وزیر نیرو عنوان نمودند سیاست‌های وزارت نیرو مورد تأیید است و مقدمات تشکیل مجدد شورای عالی آب و تعریف طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی فراهم شد. مشاور وزیر نیرو بیان داشت: در حال حاضر شخص وزیر نیرو تمرکز خاصی روی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی دارند و به طور جزئی پروژه‌های این طرح را پیگیری می‌کنند. حاج رسولی‌ها اظهارداشت: پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی از محورهای مهم طرح احیا است و در همین ارتباط به پیشنهاد وزیر کشاورزی ۹۱ دشت به عنوان پایلوت انتخاب شده‌اند که ۵۵ درصد بیلان منفی آب زیرزمینی مربوط به این دشت‌هاست. حاج رسولی ها گفت: نگاه ما به اجرای پروژه مدیریت مشارکت منابع آب نگاه پروژه‌ای است، به طوری‌ که وضعیت دشت‌ها از نظر منابع آب زیرمینی، تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز و اضافه برداشت‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد و با مشارکت کشاورزان برنامه تعادل‌بخشی اجرا می‌شود. وی تاکید کرد: مسئولان بخش آب وزارت نیرو اکنون دیگر به این واقعیت دست یافته‌اند که بدون حضور مردم و کشاورزان و همفکری و تعامل با آنان نمی‌توان منابع آب را مدیریت کرد.

منبع : مهر انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه