هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

12:32 1394/09/12

رشد 70 درصدی بارش های ایران در 70 روز پاییز

با ثبت 68 میلیمتر بارش از ابتدای پاییز 94 تا پایان روز دهم آذرماه، افزایشی 70 درصدی در میزان بارش ها نسبت به متوسط آمار درازمدت در مدت مشابه را نشان می دهد.

از ابتدای پاییز تا پایان روز دهم آذر ماه، متوسط بارش های ایران به 68 میلیمتر رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته 59 میلیمتر بود. از اینرو بارش های 70 روزه پاییز امسال افزایش 15 درصدی نسبت به بارش های مدت مشابه سال گذشته داشت. از سوی دیگر، متوسط بارش های ایران در 70 روز ابتدایی پاییز در طی یک دوره 40 ساله، 40 میلیمتر بوده که مقایسه بارش های 68 میلیمتری امسال با متوسط درازمدت نشان از افزایش 70 درصدی بارش ها در کشور دارد.

منبع : تسنیم انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه