16:52 1394/09/10

ساخت و ساز غير مجاز در شهرستان قزوین تخریب شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: چهار مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع و تخریب شد.

کورش حاتم سروری اظهار کرد: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و تداوم بهره وری آنها طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ممانعت از ساخت و ساز در اراضی کشاورزی بدون مجوز از کمیسیون مربوطه چهار مورد ساخت و ساز دارای رای قطعی تخریب و قلع و قمع شد. وی بیان کرد: سه مورد ساخت و ساز غیر مجاز شامل ویلای مسکونی در روستای رشتقون از توابع این شهرستان مجموعا به مساحت ۳۶، ۶۷ و ۱۰۵ متر مربع بود. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین اضافه کرد: یک مورد ساخت و ساز غیر مجاز دیگر نیز شامل ساختمان و کرسی چینی در روستای میانچال به مساحت ۸۱ متر مربع بوده است.

منبع : مهر انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه