13:15 1394/09/09

تبریز پیشتاز طراحی میدان های شهری است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فضای شهری محرک توسعه است، گفت: تبریز پیشتاز طراحی میدان های مهم ایران بود و در دوره معاصر نیز محدوده های تربیت و ولیعصر از اولین محورهای پیاده شهری بوده اند که نقش تعیین کننده در حیات اجتماعی شهر داشته اند.

محمدسعید ایزدی در آئین گرامیداشت روز جهانی شهرسازی در تبریز با اشاره به نقش تاریخی میدان های شهری گفت: بازخوانی نقشه تبریز در دوره قاجار نشان می دهد که میدان های این شهر، در بر گیرنده بخش عمده ای از فعالیت های ارتباطی و شهری از قبیل کارکردهای عمومی، نظامی و محلی بوده است. وی اضافه کرد: میدان تاریخی صاحب الامر تبریز از اولین فضاهای شهری ایران است که امروز، نیاز به باز زنده سازی دارد؛ با احیای این میدان مهم کشورمان، می توانیم تاریخ افتخارآمیز شهر تبریز را به آیندگان انتقال دهیم. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نام گذاری مناسبت های مرتبط با شهر و شهرسازی از قبیل روز جهانی اسکان بشر، روز شهرهای جهانی و روز جهانی شهرسازی گفت: واژه کلیدی و مشترک این مناسبت ها، دو مفهوم مهم بازآفرینی شهری و فضاهای عمومی است؛ در واقع این مناسبت ها، بهانه هایی برای هماهنگی سیاست گروه های مختلف فعال در حوزه های شهری هستند. وی اضافه کرد: انتخاب این دو واژه، باید حساسیت ما را در مفهوم و جایگاه برنامه های شهری بیشتر کند. ایزدی با اشاره به اهمیت فضاهای عمومی در شهرها گفت: فضاهای عمومی، عرصه هایی برای تعامل و پیوند اجتماعی افراد است؛ در واقع، رخدادهای شهر و عملکردهای مذهبی و سیاسی آن، همواره در فضاهای عمومی شهرها، بررسی و تبیین می شوند و افزایش ارزش املاک، ارتقای فعالیت های خرده فروشی و بهبود ایمنی و امنیت از دستاوردهای مهم توجه به فضاهای عمومی خواهد بود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که متاسفانه فضاهای شهری ما تا حدود زیادی از این مفهوم اجتماعی فاصله گرفته اند، گفت: این نقص مهم ایجاب می کند رویه های شهرسازی در راستای احیا و باز زنده سازی میادین مهم و ایجاد فضاهای جدید، تدوین شوند. ویف 'میدان' را مهم ترین نمود فضاهای عمومی شهرها خواند و گفت: در مجموعه فضاهای عمومی، میدان نقش ویژه و حساسی دارد؛ میدان یک شهر، نقش ویژه در روح و روان انسان دارد و همه خصوصیات مهم شهر را در برگرفته است. معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: از دموکراسی یونان گرفته تا تاریخ ایرانیان و حتی رخدادهای سال های اخیر کشورهای عربی، همواره کانون تحولات تاریخی بوده است. هشتم آذر ماه، روزجهانی شهرسازی نامگذاری شده است و به این مناسبت، برنامه های متنوعی در حوزه شهر و شهرسازی در شهرهای مختلف کشورمان برگزار می شود.

منبع : ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه