هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

12:17 1394/09/04

مهار ذخایر جدید آب در مخازن سدها

معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه نسبت به سال گذشته ورود آب به سدها ۱.۴ میلیاردمترمکعب بیشتر شده است، گفت: باید مدیریت محافظه کارانه داشته باشیم.

رحیم میدانی با اشاره به اینکه ورودی آب به سدها سال گذشته در زمان مشابه دو و نیم میلیارد مترمکعب بود و امسال ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب شده است، گفت: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب نسبت به پارسال ورودی آب به سدها بیشتر شده است. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهارداشت: میانگین بارش ها از ابتدای سال آبی جاری (مهر) تاکنون نیز ۶۷ میلیمتر ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد و نسبت به درازمدت ۱۴۸ درصد افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه در برخی سال ها براساس آمار ثبت شده پاییز پُر باران داشته ایم اما زمستان و بهار خوبی از نظر بارش گزارش نشد، تاکید کرد: بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی زمستان امسال از نظر بارش خوب خواهد بود. میدانی ادامه داد:‌ قطعیت پیش بینی های سازمان هواشناسی ۱۰۰ درصد نخواهد بود و احتمال دارد ۴۰ درصد به واقعیت نزدیک باشد، اما باید در زمینه مصرف آب آینده نگر باشیم. میدانی افزود: وضع ذخیره آب سدهای استان تهران هم اکنون خوب است و موجودی آب سدهای کشور نیز ۱۹ میلیارد مترمکعب است. وی با اشاره به اینکه ذخایر آب سدها مشابه سال گذشته است، گفت:‌ پیش بینی ها نشان می دهد ورودی آب در حوضه آبریز زاینده رود مانند سال آبی گذشته باشد و هم اینک آب کشاورزی پاییزه به این منطقه داده می شود اما نمی خواهیم در زمینه تخصیص آب دست و دل باز برخورد کنیم. معاون وزیر نیرو گفت: دو ماه اخیر از نظر بارش دوره خوبی بود و اغلب نقاط کشور از بارش بهره مند شد و برای نمونه در بندرعباس هم سد میناب و شمیر و نیام از آن برخوردار شد و ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب وارد مخازن سدهایی مانند سیمره و کرخه شد که برای شرب استفاده می شود.

منبع : مهر انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه