10:3 1394/07/29

همه تحريم ها تا آذر لغو مي شوند

بعد از تصويب برجام شوراي امنيت پنج قطعنامه عليه ايران را لغو کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري در مراسم روز ملي صادرات با بيان اين مطلب گفت: شوراي امنيت پنج قطعنامه اي را که گفته مي شود تا 16 سال ديگر لغو نخواهد شد، لغو کرد. وي افزود: اتحاديه اروپا نيز مراحل قانوني لغو تحريم ها را تصويب کرده است. وي با اشاره به اينکه تحريم ها فشارهاي زيادي بر اقتصاد کشور وارد کرد، گفت: همزمان با روز اعلام لغو تحريم ها روزانه 500 هزار بشکه نفت توليد خواهيم کرد و ظرف چند ماه کاهش يک ميليون بشکه را جبران خواهيم کرد. معاون رئيس جمهور با بيان اين که عده اي سعي مي کنند با حرف هاي حاشيه اي دستاوردهاي بزرگ را کوچک جلوه دهند، گفت: برنامه هاي جديدي با توجه به سياست هاي اقتصاد مقاومتي آماده کرده ايم که يکي از اين برنامه ها ارتقاي بهره وري در زمينه هاي مختلف است. يکي ديگر از برنامه ها برون گرايي اقتصادي است که توسعه صادرات کالا و خدمات جزء با برون گرايي اقتصادي ممکن نخواهد شد. جهانگيري در ادامه به صندوق توسعه ملي اشاره کرد و افزود: صندوق توسعه ملي در دوران جديد بايد پشتيبان صادرات کشور باشد همه بايد بتوانند از ظرفيت هاي صندوق توسعه استفاده کننده و نبايد به رانت در دست عده اي خاص تبديل شود.

منبع : خبرگزاری موج انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه