12:37 1394/08/28

لزوم ارتباط نزدیک مهندسین و مردم برای نوسازی شهر

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به اینکه در تصمیم گیری های اخیر نوسازی، مشارکت مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اگر مهندسان و مردم با یکدیگر ارتباط نزدیک داشته باشند اقدامات خوبی در زمینه نوسازی انجام می‌شود.

ادیب زاده، در مراسم افتتاحیه نخستین دفاتر تسهیلگری بافت فرسوده بیرجند با اشاره به نقش مهم مردم در ساختن یک شهر دارند، گفت: در نگاه شهرسازی مشارکتی، مردم ولی نعمت هستند و اگر مهندسان ما تخصص و دانشی دارند از مردم دارند و باید برای مردم نیز استفاده کنند. وی ادامه داد: مردم باید به جوانان و مهندسان خود اعتماد کنند تا آنان بتوانند با آرامش خاطر بافت‌های فرسوده شهری را نوسازی کنند. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به اینکه مشکل بافت‌های فرسوده مختص استان خاص یا خراسان جنوبی نیست، تصریح کرد: تمام کشور با مشکل بافت فرسوده روبه رو هستند که در امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم نقش مهمی دارد. ادیب زاده اظهارکرد: تفاوت بزرگی بین شهر بیرجند با سایر شهرهای کشور وجود دارد که آن هم سرمایه اجتماعی این شهر که همان مردم استان هستند است که باید قدر این سرمایه را بدانیم و نهایت استفاده را بکنیم. وی با بیان اینکه اگر این سرمایه اجتماعی وارد نوسازی شود اتفاقات خوبی در این زمینه به وقوع می‌پیوندد، تاکید کرد: آرامش اولین چیزی است که در یک جامعه متمدن نیاز است که این آرامش در شهر بیرجند وجود دارد. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به اینکه در تصمیم گیری های اخیر نوسازی مشارکت مورد توجه قرار گرفته است، یادآور شد: اگر مهندسین و مردم با یکدیگر ارتباط نزدیک داشته باشند اقدامات خوبی در زمینه نوسازی انجام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در راستای مشارکت مردم در نوسازی شهرها دفاتر نوسازی از 86 در شهرداری تهران به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد که وظیفه اصلی این دفترها این است که حلقه واصل بین مردم و مدیریت شهری باشند.

منبع : خبرگزاری ایسنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه