هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

13:32 1394/08/27

بحران آب 37 کشور جهان را تهدید می کند

یک فعال بین المللی در حوزه آب معتقد است : بحران آب یک خطر بین المللی محسوب می شود و بسیاری از مناطق جهان را درگیر کرده و اکنون 37 کشور جهان واقع در منطقه خاورمیانه ، شمال آفریقا و جنوب آسیا را با بحران شدید آب مواجه ساخته است .

خانم اولریکه کلم، مدیر بخش ارتباطات فدراسیون بین المللی اپراتورهای خصوصی آب (AquaFed) افزود: ایران یکی از کشورهای تاثیر پذیر بحران کم آبی است که وارد مرحله تنش شدید آبی شده و چنانچه اقدامات مناسب انجام نشود،وارد مراحل خطرناکتری می شود که نمی توان کاری صورت داد. وی افزود: بحران مزبور در مناطق دیگر جهان با درجات کمتر وجود دارد و از جمله جنوب غرب اروپا که پدیده های خشکسالی و سیل در آن به دفعات بیشتری دیده می شود. به گفته کلم ، انجمن اقتصادی جهان (World Economic Forum) ، بحران آب را بزرگترین خطر بین المللی اعلام کرده و این امر نشان می دهد که مردم جهان باید با همکاری یکدیگر تلاش کنند تا از منابع موجود بطور مناسب استفاده کرده و از هدر رفت آن جلوگیری نمایند و هم جلوی گرم شدن زمین را بگیرند. گروهی از دانشمندان جهان به تازگی گزارشی را منتشر کرده اند که نشان می دهد همسو با گرم شدن زمین، احتمال خشکسالی نیز 15 الی 20 درصد افزایش می یابد. مدیر بخش ارتباطات فدراسیون یاد شده، اضافه کرد: اکنون 2.5 میلیارد نفر در جهان به آب سالم دسترسی ندارند و هر روز سه هزار و 900 نفر کودک به خاطر آب آلوده جان خود را از دست می دهند .

منبع : ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه