14:19 1394/08/24

نجات کارگر جوان از زیر خاک

رعایت نکردن اصول ایمنی هنگام کار، ریزش خاک را در زمین گودبرداری شده و فرو ریختن بر روی کارگر جوان را در پی داشت.

ه گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، به دنبال تماس مسئولین زمین گود برداردی شده با سامانه 125 آتش نشانی و اطلاع رسانی این حادثه ستادفرماندهی آتش نشانی تهران، بی درنگ زنگ ایستگاه 61 و گروه امداد و نجات 4 را ساعت 11 روز شنبه ،23 ایانماه به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله به سمت فرمانیه خیابان دژم جو حرکت کردند. محمدعلی گودرزی افسر آماده منطقه سه عملیات در این باره گفت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد، کارگری که در حال کار در یک زمین گودبرداری بود، به علت ریزش دیواره، زیر خاک گرفتار شده بود. وی افزود: آتش نشانان بلافاصله خود را به محل ریزش دیواره رساندند و کارگر را از زیر خاک خارج کرده و وی را که از ناحیه کمر و پا دچار مصدومیت شده بود، با فیکس کردن بر روی برانکارد به سطح زمین منتقل کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند. گودرزی در خاتمه گفت: آتش نشانان پس از دادن تذکرات ایمنی به ماموریت خود پایان دادند

منبع : پایگاه خبری 125 انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه