13:19 1394/08/23

جدا شدن داربست از نمای ساختمان 10 طبقه

آتش نشانان پایتخت با حضور در بزرگراه آیت ا... حکیم از سقوط داربست های معلق بر روی نمای ساختمان 10 طبقه جلوگیری کردند.

با تماس شهروندان و اطلاع رسانی این خبر به سامانه 125، ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی تهران بی درنگ ساعت 8:14 صبح روز گذشته آتش نشانان ایستگاه 27 و گروه امداد و نجات 8 را به مسیرشرق به غرب بزرگراه آیت ا... حکیم، نرسیده به سه راهی دهکده اعزام كرد. محمد دیبا معاون منطقه یک عملیات که به همراه آتش نشانان در محل حادثه حضور یافته بود ، دراین خصوص گفت: داربست های فلزی نصب شده بر روی نمای یک ساختمان 10 طبقه بر اثر وزش باد شدید وعدم رعایت نکات ایمنی به صورت معلق مانده بود و هر لحظه احتمال سقوط این داربست ها بر روی سطح بزرگراه وجود داشت. وی افزود: آتش نشانان ابتدا با کشیدن نوارهای هشدار دهنده محل حادثه را ایمن سازی کرده وازعبور خودروها و عابرین پیاده جلوگیریبه عمل آوردندو سپس با استفاده از تجهیزات ویژه نجات، داربست های معلق را مهار کردند. معاون منطقه یک آتش نشانی با اشاره به این که این عملیات بسیارحساس حدود 8 ساعت طول کشید، ادامه داد: آتش نشانان داربست ها را با استفاده از جرثقیل به روی زمین انتقال دادند و پس از ایمن سازی محل حادثه و تحویل آن به مالک این ساختمان به مأموریت خود پایان دادند

منبع : 125 انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه