14:3 1396/06/20

جذاب‌ترين مراكز مالي جهان

تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد «لندن» همچنان با وجود موضوع برگزيت در جايگاه نخست جذب سرمايه قرار داد.

ه نقل از رويترز؛ بر اساس تحقيق انجام شده مشخص شد با وجود مساله برگزيت، «لندن» به عنوان جذابترين مركز مالي جهان باقي مي ماند و برتري خود را در مقابل «نيويورك» افزايش مي‌دهد. اين در حالي است كه خروج بريتانيا از اتحايه اروپا منجر شده تا برخي از سياست مداران و كارشناسان اقتصادي نسبت به موقعيت «هاب مالي لندن» هاله اي از ابهام را متصور شوند. بر همين اساس، «لندن» در جايگاه نخست قرار گرفت و «نيويورك»، «هنگ كنگ» و «سنگاپور» هم به ترتيب در رتبه هاي دوم، سوم و چهارم جاي گرفتند. اين بررسي با در نظر گرفتن عواملي از قبيل زيرساخت ها و دسترسي به نيروي انساني ماهر انجام شده است. همچنين اختلاف ميان نيويورك و لندن ۲۴ امتياز است كه بيشترين فاصله از سال ۲۰۰۷ ميلادي به بعد محسوب مي شود؛ ضمن اينكه نيويورك در مقايسه با سال گذشته ميلادي ۲۴ امتياز تنزل يافته كه بيشترين روند نزولي در ميان كانون‌هاي برتر جذب سرمايه گذاري در جهان است. البته از جمله دلايل كاهش رتبه «نيويورك»، به ترس از تجارت آمريكا در سال هاي پيش رو بر مي گردد كه بدون شك سياست هاي «دونالد ترامپ» از قبيل پايان دادن به پيمان «ترانس پسفيك» و «نفتا» در آن دخيل است. بر پايه اين گزارش «فرانكفورت» كه مقصد بسياري از بانك ها در دوره پسا برگزيت است در رتبه يازدهم قرار گرفت و «دوبي» هم در جايگاه سي ام آرام گرفت.

منبع : ایران اکونومیست انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه