هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

16:31 1394/08/19

برخی اتحادیه های مسکن مهر منحل می‌شوند

مدیر جدید تعاونی‌های مسکن مهر کل کشور با بیان اینکه با تشکیل این مدیریت تلاش داریم در ابتدا مشکلات پروژه های مسکن را شناسایی و سپس اقدام به تکمیل این واحدها کنیم گفت: اتحادیه‌های تعاونی مسکن مهر که ضرورت ندارند بمانند منحل می شوند.

کریمان در پاسخ به این سؤال که اولویت برنامه‌های مدیریت تعاونی های مسکن مهر برای تعاونی‌های مسکن مهر کل کشور چیست، گفت: این مدیریت در وهله اول اقدام به شفاف‌سازی وضع موجود خواهد کرد و باید نوع مشکلات به ریز شناسایی شود چرا که ما با مسائل انسانی سر و کار داریم و ممکن است ظاهر یک مشکل در یک استان یکسان باشد، ولی در هر استانی نیاز به یک راه‌حل مخصوص به خود را داشته باشد. نماینده تام‌الاختیار وزیر تعاون در مسکن مهر گفت:پس اول از همه شناسایی وضعیت موجود است و بعد از آن در گام بعدی ساماندهی و تکمیل واحدهای مسکن مهر در شرف بهره‌برداری است و بعد هم واحدهایی که پیشرفت فیزیکی کمتری دارند باید ببینیم که مشکلات آنها چیست تا مشکلات آنها رفع شود. *برای تمام اتحادیه های تعاونی مسکن مهر برنامه داریم کریمان در پاسخ به این سؤال که چه برنامه‌ای برای اتحادیه تعاونی مسکن مهر شهر تهران دارید، گفت: به طور مشخص نه تهران بلکه برای تمام اتحادیه‌های مسکن مهر برنامه داریم و برنامه‌ها همانا اتمام فعالیت و انحلال آنها است. مدیر جدید تعاونی‌های مسکن مهر کل کشور اضافه کرد: اتحادیه‌ها هم به نوعی تعاونی هستند و تعاونی‌های مسکن مهر نیز باید مأموریت خود را به اتمام برسانند و بعد شأن نزول ندارند و منحل شوند. وی ادامه داد:حال اگر یک تعاونی مسکن ضرورتی برای فعالیت آن وجود دارد می‌ماند و با یک بازه زمانی محدودی ادامه فعالیت می‌دهد و تا حدی که اداره کل تعاون صلاح می‌بیند که اتحادیه یادشده می‌تواند تا یک مدت مشخص ادامه فعالیت دهد. وی تأکید کرد: چه اتحادیه مسکن مهر شهر تهران و چه اتحادیه‌های دیگر حسب مأموریت آنها اگر موضوعیت داشته باشد تمدید فعالیت می‌شوند در غیر این صورت به سمت انحلال هدایت می‌شوند.

منبع : فارس انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه