16:2 1396/03/29

ادغام بانك‌ها و موسسات مشروط بر وجود دارايي

معاون پژوهشكده پولي و بانكي مي‌گويد: ادغام موسسات مالي و اعتباري يا بانك‌ها با يكديگر بايد فقط در شرايطي صورت بگيرد كه بحران در موسسه مالي ضعيف آنقدر عميق نباشد كه موسسه ديگر را هم تهديد كند.

كامران ندري درباره ادغام موسسات ورشكسته با بانك‌ها اظهار كرد: استفاده از شيوه ادغام موسساتي كه وضعيت خوبي ندارند با يك موسسه بهتر زماني جواب مي‌دهد كه موسسه اول دچار بحران عميقي نباشد. همچنان كه اگر يك موسسه فقط بدهي داشته باشد و دارايي در كار نباشد، مي‌تواند وضعيت موسسه بهتر را هم تهديد كند. در نتيجه بايد وضعيت هر دو موسسه يا بانك به خوبي سنجيده شود كه اين ادغام در اين راستا صورت بگيرد ضمن اينكه موسسه قوي‌تر به خطر نيفتد و بتواند موسسه ضعيف‌تر را هم نجات دهد. معاون پژوهشكده پولي و بانكي همچنين درباره راه‌هاي ساماندهي موسسات مالي و اعتباري كه با مشكل روبرو مي‌شوند، اظهار كرد: يك راه اين است كه موسساتي كه وضعيت خوبي دارند، موسسات مشكل‌دار را خريداري كنند مشروط بر اينكه موسسه مشكل‌دار حتما قيمت‌گذاري شود. راه دوم اين است كه بدهي و دارايي‌هاي يك موسسه دچار مشكل با يك موسسه بهتر ادغام شوند كه مورد دوم در كشور ما تجربه شده است به اين ترتيب سهامدارهاي موسسه مشكل‌دار در دوره جديد سهامدار موسسه جديدي مي‌شوند كه ادغام شده است اگر اين دو موسسه بتوانند با يكديگر به تفاهم برسند، مي‌توان اميدوار بود كه مشكلات موسسه اول حل شود. عضو هيات علمي گروه اقتصادي دانشگاه امام صادق اظهار كرد: ما در گذشته از ادغام‌ها تجربه خوبي داشتيم همچنان كه بانك آينده و موسسه مالي- اعتباري نور هر كدام از ادغام سه موسسه مالي و اعتباري به وجود آمده‌اند كه نتيجه خوبي هم داشت گرچه جزئيات آن به ادغام آنها منتشر نشد. او همچنين درباره راهكار بانك مركزي در زمينه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز نيز بيان كرد: واقعيت اين است كه اكنون اين موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در سطح كشور وجود دارند و نمي‌توان آنها را منحل كرد چرا كه انحلال آنها تبعات اجتماعي فراواني به همراه خواهد داشت. در نتيجه در چنين وضعيتي تنها راهكار ادغام مي‌ماند. اگر بشود موسسات غيرمجاز با ادغام با يكديگر از بانك مركزي مجوز بگيرند و اقدامات آنها تحت نظارت بانك مركزي قرار بگيرد، مي‌توان از آن به عنوان راه‌حلي براي ساماندهي وضعيت كنوني موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز استفاده كرد.

منبع : ایسنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه