هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

10:49 1394/08/19

شهرداری‌ها با نظام مهندسی همگام شده‌اند

رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: شهرداری‌ها و بخشداری‌ها در دهه 60 در برابر اجرای قانون نظام مهندسی مقاومت کردند اما امروز شاهدیم که شهرداری‌ها هم به نوعی همگام‌ شده‌اند

سید محمد غرضی با حضور در غرفه پیام ساختمان با بیان اینکه بخش عظیمی از ارزش مالی صنعت ساختمان به سازمان نظام مهندسی ورود می‌کند، اظهار داشت: قطعاً وجود این پول باعث ایجاد چالش‌هایی می‌شود. رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: 30 سال پیش که سازمان نظام مهندسی شکل گرفت وضعیت ساخت و ساز بسیار بغرنج بود اما امروز شاهدیم که روستاها هم وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند. وی ادامه داد: شهرداری‌ها و بخشداری‌ها در دهه 60 در برابر اجرای قانون نظام مهندسی مقاومت کردند اما امروز شاهدیم که شهرداری‌ها هم به نوعی همگام‌ شده‌اند.

منبع : انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه