12:21 1394/08/18

ضرورت ارتقای ایمنی در بخش ساختمان

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ مدل خودبازرسی درون کارگاهی به بازرسان سراسر کشور خبر داد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ مدل خودبازرسی درون کارگاهی به بازرسان سراسر کشور خبر داد. محمد اصابتی با اشاره به کاهش حوادث منجر به فوت ناشی از کار اظهار کرد: یکی از اولویتهای وزارت کار، ارتقای ایمنی در بخش ساختمان است و درهمین راستا برنامه راهبردی ارتقای ایمنی در بخش ساختمان تهیه و بخش‌هایی از آن جهت اجرا ابلاغ شده که یکی از اهداف برپایی این کارگاه آموزشی، هماهنگی و تشریح برنامه‌ها در این بخش است. وی با اشاره به اهمیت مدل خودبازرسی و اجرای صحیح آن، گفت: اولین نکته‌ای که در مدل خودبازرسی وجود دارد، آگاه سازی کارگران، کارفرمایان و مدیران صنعتی است تا با آموزش و فرهنگسازی و استفاده از ظرفیت کارگاهها، به سمت اجرای بهتر مدل گام بردارند. به گفته دبیر شورای عالی حفاظت فنی بازرسی‌های مستمر و استقرار مسئولان ایمنی در کارگاهها در این زمینه موثر است.

منبع : ایسنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه