هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

16:5 1394/08/17

گلایه معاون وزیر اقتصاد از رها شدن سرمایه گذاران داخلی

معاون وزیر اقتصاد با گلایه از اینکه سرمایه گذاران داخلی در کشور به حال خود رها شده اند، گفت: اگر سرمایه گذار داخلی گرفتاری پیدا کند نمی داند در خانه چه کسی را باید بزند.

محمد خزایی امروز(یکشنبه) در همایش تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم، افزود: یک سازمان به نام سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد و ما باید همین حمایت ها را از سرمایه گذاران داخلی نیز انجام دهیم. رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: مدتی است نقشه راه تامین منابع مالی کشور در دست اقدام است تا به این دو پرسش مهم پاسخ دهیم که «برای توسعه کشور چقدر و چه نوع منابع مالی نیاز داریم؟» وی اظهار داشت: در این طرح می خواهیم مشخص کنیم از چه نوع سرمایه و یا سرمایه گذار خارجی و در کدام طرح ها باید استفاده شود؛ به عنوان مثال در برخی طرح ها به هیچ وجه نباید دنبال فاینانس باشیم و یا در برخی دیگر از طرح ها باید از فاینانس استفاده شود؛ و یا اینکه در برخی طرح ها از روش 'BOT' (روش ساخت– بهره برداری– واگذاری) و یا در برخی دیگر از طرح ها باید از روش 'FDI'( سرمایه گذاری خارجی مستقیم) استفاده شود. وی گفت: همچنین در برخی از طرح ها به علت آنکه رقابت به تولید داخلی صدمه می زند، به هیچ وجه نباید از سرمایه و سرمایه گذار خارجی استفاده کرد. خزاعی افزود: در همین راستا به همه استانداران و وزیران نامه نگاری کرده و از آنها خواسته ایم نیازهای حوزه جغرافیایی و کاری خود را تهیه، دسته بندی و برای ما ارسال کنند تا بتوانیم در ایجاد نقشه راه از آنها استفاده کنیم. وی اضافه کرد: این اقدام، پایه ای برای ساماندهی در نحوه تامین منابع مالی خارجی برای طرح های داخلی است. معاون وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که آیا توجه به تامین منابع مالی باید برای رفع نیازهای کشور باشد و یا باید در دنیای مدرن از آن به عنوان نگاهی فراتر از تامین نیازهای مالی کشور نگریست؟ گفت: نگاه نخست هرچند مهم است اما کافی نیست و ما برای تاثیرگذاری در حوزه های مختلف سیاسی و فرهنگی باید به افزایش مراودات مالی و پولی و افزایش قدرت اقتصادی در منطقه و سطح بین الملل توجه داشته باشیم. خزایی با اشاره به طرح های دیگر کشورها در این زمینه، افزود: باید بتوانیم در حوزه اقتصاد نیز مانند حوزه فرهنگی و سیاسی که جزو پرنفوذترین کشورها در منطقه و جهان است مراودات مالی و پولی با موسسات مالی و اعتباری دنیا را افزایش دهیم. وی گفت: اینکه همیشه سرمان در لاک خودمان باشد و فکر کنیم برای رسیدن به رشد هشت درصد چه اقداماتی باید انجام دهیم، در این حوزه کافی به نظر نمی رسد. خزایی افزود: باید برای مذاکره با شرکت های بزرگ اقتصادی و موسسات اعتبارسنجی، رتبه اعتباری ایران را ارتقا داد. وی با بیان اینکه برجام از نظر سیاسی یک موقعیت بزرگ در تاریخ سیاسی ایران است، گفت: اما از نظر اقتصادی وقتی می توانیم از این موضوع به نحو شایسته استفاده کنیم که بسترهای آن را آماده کرده باشیم؛ یکی از بسترهای آن ارتقای رتبه اعتباری کشور در دنیاست. خزایی افزود: همچنین باید تکلیف بدهی های خود به موسسه های مالی و پولی بین المللی را مشخص کنیم که به دلیل تحریم ها نتوانستیم پرداخت کنیم؛ ضمن آنکه القائات بعضا سیاسی در این زمینه را خنثی کنیم. همایش دو روزه تامین مالی و جذب سرمایه گذار خارجی در ایران پساتحریم در سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است. برگزاری نشست های تخصصی نقش فاینانس پس از لغو تحریم ها و همچنین نقش شرکت های حسابرسی در فاینانس و سرمایه گذاری و نشست تخصصی الزامات حقوقی در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، از جمله برنامه های تخصصی این همایش دو روزه است.

منبع : ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه