هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

14:41 1394/08/16

آب سد ایلام در آستانه سرریز شدن است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان ایلام گفت: با افزایش انتقال آب به سد ایلام، هم اکنون 59 میلیون متر مکعب آب پشت این سد ذخیره شده و ظرفیت آن طی بارندگی های پیش رو تکمیل و سرریز خواهد شد.

ذوالفقار مهدیزاده روز شنبه اظهار کرد: میزان حجم آب سد ایلام 'چم گردلان' تا پیش از بارندگی 10 روز پیش، 36 میلیون متر مکعب بود که در پی بارش های کم سابقه این حجم هم اکنون به 59 میلیون متر مکعب رسیده است. وی حجم سد ایلام را 63،5 میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود: یک متر و 80 سانتی متر ارتفاع تا پر شدن سد وجود دارد که با بارندگی های پیش رو، حجم آب سد تکمیل و سرریز خواهد شد. مدیر عامل آب منطقه ای استان ایلام میزان ورودی آب سد را در ابتدای فصل آبی تاکنون بیش از 24 میلیون متر مکعب اعلام کرد و یادآور شد: میزان آب ورودی به سد ایلام در بارندگی های معمولی حدود یک میلیون متر مکعب در شبانه روز است که تنها در بارندگی های دو هفته گذشته 10 میلیون متر مکعب آب به حجم آب سد اضافه شد. مهدیزاده با اشاره به وضعیت آبی سد دویریج در دهلران نیز گفت: میزان حجم نهایی این سد 200 میلیون متر مکعب است که در ابتدای فصل آبی تاکنون بیش از 30 میلیون متر مکعب آب وارد این سد شده است. وی تاکید کرد: حجم آب سد دویرج تا پیش از بارندگی اخیر نزدیک به 58 میلیون متر مکعب بود که در پی بارش های کم سابقه این میزان هم اینک به 88 میلیون متر مکعب رسیده است. وی همچنین در خصوص سد سیمره نیز اظهار کرد: طی سه روز گذشته تاکنون 149 میلیون متر مکعب آب وارد این سد شده که با این میزان بارندگی حجم ذخیره آب سد سیمره از 890 میلیون متر مکعب به یک میلیارد و 30 متر مکعب رسیده است. مدیر عامل آب منطقه ای ایلام به وضعیت سد کنگیر ایوان نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به الزاماتی که در آبگیری این سد وجود دارد هم اکنون دریچه این سد باز است که طی هفته آینده بسته و بتدریج آبگیری خواهد شد.

منبع : ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه