هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

15:11 1395/07/26

مردم چقدر اسكناس دارند؟

بانك مركزي در ارقام عمده پولي و اعتباري اعلام كرده است كه اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در مردادماه 1395 با كاهش 13 درصدي به 323, 4 هزار ميليارد ريال كاهش يافته است.

گزارش رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در مردادماه ۱۳۹۵ با كاهش ۱۳ درصدي به ۳۲۳,۴ هزار ميليارد ريال كاهش يافته است. گفتني است، نقدينگي كشور در مرداد ماه معادل 10992 هزار ميليارد ريال (هزار و 99 هزار ميليارد تومان) اعلام شد كه اين رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته 8.1 درصد رشد كرده است. همچنين ميزان پول در مرداد ماه سال جاري 1474.9 هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به اسفند ماه 94 معادل 7.9درصد رشد داشته است در همين حال ميزان شبه پول در تير ماه معادل 9517.1 هزار ميليارد ريال بوده كه با 8.1 درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال گذشته مواجه شده است.

منبع : بازار نیوز انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه