15:2 1395/07/26

شهرسازي ريل پايه اولويت اول در طراحي شهري

معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر ضرورت عملياتي شدن لجستيك بار تخصصي در كشور گفت: در طراحي شهري زندگي ريل‌پايه بايد براي مردم نهادينه شود.

مهرداد تقي‌زاده معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي در نشست سياست‌‌‌گذاري ريلي ايران و اتحاديه اروپا بااشاره به اولويت هاي مدنظر شركت راه آهن گفت: در حوزه ريلي ۴ موضوع طرح جامع حمل و نقل، يكپارچگي حمل و نقل در بخش بار و مسافر، ارتقاء سطح لُجستيك كشور در بخش بار و شهرسازي ريل‌پايه محورهاي اساسي است كه راه‌آهن و وزارت راه و شهرسازي توجه خاص به آن دارند. وي افزود: از آنجايي كه در تمام دنيا موضوع توسعه حمل و نقل پاك دنبال مي شود و سيستم حمل و نقل ريلي پاك‌ترين شيوه حمل و نقلي از نظر توليد آلاينده‌هاي زيست‌محيطي است بنابراين ايده طرح جامع قطارهاي حومه‌اي دنبال مي‌شود. تقي زاده با بيان اينكه متأسفانه در كشور ما شيوه‌هاي مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري با يكديگر يكپارچه نيستند، تصريح كرد: در تمام كشورهاي دنيا وزارت حمل و نقل وزارت راه متولي حمل و نقل تركيبي است ،اما حمل و نقل يكپارچه و تركيبي در ايران هيچ گاه متولي خاصي نداشته و مشكل اساسي در كشور ما تفاوت مديريت حمل و نقل درون‌شهري با مسئول و مديريت حمل و نقل برون‌شهري است. معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي افزود:در تمام كشورهاي دنيا، وزارت راه متولي حمل و نقل درون‌شهري شهرداري و متولي حمل و نقل برون‌شهري است وآنها موظف هستند، هر دو مدل‌هاي حمل و نقلي را با يكديگر تركيب كنند، به طوري كه مسافر احساس نكند، با تغيير ناوگان حمل و نقلي از يك سازمان به سازمان ديگر رفته است. تقي‌زاده با اشاره به اينكه در كشور ما حركاتي ضد يكپارچگي حمل و نقل داريم گفت: به طور مثال پايانه اتوبوسراني جاده‌اي كه بايد در شهر متمركز باشد و ديگر سيستم‌هاي حمل و نقل شهري متصل شود، را از شهري نظير تهران به بيرون از شهر منتقل مي‌كنيم و يا عده‌اي معتقد هستند كه بايد ايستگاه راه‌آهن به خارج از شهرها برود و اين حركات غيركارشناسي كاملاً ضد يكپارچگي است. وي همچنين در خصوص لزوم توسعه لجستيك در حمل و نقل بار كشور بيان كرد: در حالي كه لجستيك به معناي ايجاد سيستم حمل و نقل قوي و در كنار آن انبارداري، گمرك و يكپارچگي حمل و نقل استاما تا كنون تنها وظيفه حمل بار مدنظر بوده وتوجهي به موضوع لجستيك نشده اما خوشبختانه اين وظايف به تازگي در بخش حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي تعريف شده است. به گفته معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي؛اين معاونت تلاش مي‌كند يكپارچه‌سازي مدل‌هاي حمل و نقل بار را در قالب لجستيك بار دنبال كند. تقي زاده با بيان اينكه در اكثر شهرهاي اروپايي سيستم ريلي بار زيادي از جابه‌جايي مسافر و حمل كالا را بر عهده دارد و زندگي‌ها در اروپا به سمت ريل‌پايه بودن در حال حركت است، گفت: موضوع شهرسازي ريل‌پايه را از ديگر مسايل قابل توجه در حوزه ريلي است چراكه اگر به موضوعات اساسي در اين حوزه بر طراحي شهري توجه نشود، مشكلات خاصي ايجاد خواهد شد. به گفته وي سيستم ريلي به علت نيازمند بودن به زيرساخت‌هاي خاص بايد در طراحي شهري و شهرسازي مورد توجه باشد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه