12:11 1395/07/25

پارس جنوبي در آستانه بهره برداري كامل

آخرين سكوي اقماري مراحل ۱۷و ۱۸ پارس جنوبي تا دو روز ديگر براي نصب از بندرعباس بارگيري مي شود.

مجري طرح توسعه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي گفت: اين سكو ها 20 آبان‌ماه نصب و تا اوايل اسفند راه اندازي مراحل 17 و 18 كامل مي شود. سكوي اقماري 17b، با وزني معادل 2300 تن، پس از نصب و راه اندازي، روزانه 14,5 ميليون متر مكعب منابع گازي پارس جنوبي را به پالايشگاه خشكي انتقال مي دهد. اين سكو، چهارمين سكوي توليد و انتقال مواد هيدروكربوري فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي است كه متخصصان شركت كشتي سازي و صنايع فراساحل آنرا به مرحله اجرا درآمده اند. با اجراي مراحل 17 و18 پارس جنوبي برداشت روزانه 56 ميليون مترمكعب گاز، 80 هزار بشكه ميعانات گازي، 400 تن گوگرد و توليد سالانه يك ميليون تن اتان و 1,05 ميليون تن گاز مايع ( پروپان و بوتان) محقق خواهد شد.

منبع : شبکه خبر انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه