14:8 1395/07/24

مبادله 1821 مگاوات برق با کشورهای همسایه

وزارت نیرو اعلام کرد: دیروز (جمعه 23 مهرماه) هزار و 821 مگاوات برق با کشورهای همسایه مبادله شد که سهم واردات 457 مگاوات و سهم صادرات هزار و 364 مگاوات بوده است.

برپایه آمار تفصیلی صنعت برق ایران، پارسال مجموع انرژی ارسال شده ایران به این کشورها 10 میلیارد و 240 میلیون کیلووات ساعت بود که در همسنجی با سال 1393، 6 درصد رشد نشان می دهد. بیشترین انرژی ارسال شده برون مرزی در این سال به عراق به میزان هفت میلیارد و 71 میلیون کیلووات ساعت بود که در همسنجی با سال 1393، 16.6 درصد رشد داشت و پس از آن ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان قرار گرفتند. به گزارش وزارت نیرو، روز گذشته در لحظه اوج بار 34 هزار و 687 مگاوات برق مصرف کردند که در همسنجی با پارسال هزار و 6 مگاوات کاهش یافته است. همچنین صنایع کشور نیز با مصرف چهار هزار و 153 مگاوات برق در لحظه اوج بار، روز پرکاری را رقم زدند. روز گذشته ذخیره نیروگاه های کشور نیز به رقم 9 هزار و 826 مگاوات رسید که در همسنجی با روز پیش از آن (پنجشنبه) 435 مگاوات افزایش نشان می دهد. بر پایه این گزارش، سه شنبه بیست و نهم تیرماه گذشته، اوج مصرف برق کشور در رکورد تازه خود از مرز 52 هزار مگاوات گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را به ثبت رساند که بیشترین اوج مصرفی از ابتدای سال 95 تاکنون بوده است. اوج بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار مگاواتی نسبت به سال پیش از آن به 50 هزار و 177 مگاوات رسیده بود.

منبع : ایسکا نیوز انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه