10:47 1395/07/18

عراق در انتظار گاز ايران نشست

يك مقام مسؤول در صنعت نفت عراق گفت: مذاكرات براي دريافت گاز از ايران به اتمام رسيده است و مسائل مربوط به قيمت نيز حل و فصل شده و هم اكنون منتظر تاييد وزارت نفت عراق و ايران هستيم تا گاز را از ايران دريافت كنيم.

به گفته مسؤولان و مديران نيروگاه بغداد، كار عمليات لوله گذاري و تست خط لوله واردات گاز از ايران با موفقيت به انجام رسيده است و در حال حاضر اين نيروگاه منتظر دريافت گاز از ايران است. در همين رابطه يكي از مسؤولان صنعت نفت عراق گفت: مذاكرات براي دريافت گاز از ايران به اتمام رسيده است و مسائل مربوط به قيمت نيز حل و فصل شده و هم اكنون منتظر تاييد وزارت نفت عراق و ايران هستيم تا گاز را از ايران دريافت كنيم. براساس آخرين اطلاعات ارائه شده از سوي مديرعامل شركت ملي گاز ايران ايران براي صادرات گاز به عراق دو قرارداد دارد كه قرارداد مربوط به صادرات گاز به بصره و ديگري قرارداد صادرات گاز به بغداد است كه هدف از قرارداد صادرات گاز به بغداد استفاده در نيروگاه‌هاي «المنصوره» و «بغداد» خواهد بود كه منازلي كه در اطراف خط لوله گاز صادراتي هستند نيز از اين گاز استفاده خواهند كرد. در حال حاضر بخشي از مردم بغداد از گاز ال پي جي استفاده مي كنند به طوريكه اين گاز در مخازن بزرگ ذخيره سازي شده و از طريق لوله كشي به منازل مردم عراق ارسال مي شود كه با ارسال گاز ايران به بغداد استفاده از گاز ال پي جي كاهش خواهد يافت. براساس گفته هاي مديرعامل شركت ملي گاز ايران هم اكنون گاز ايران به منطقه نفت‌شهر رسيده است و با اعلام آمادگي مسؤولان عراقي گاز ايران به بغداد ارسال خواهد شد. براساس تفاهم نامه امضا شده بين ايران و عراق قرار است در 9 ماه اول صادرات گاز روزانه 7 ميليون متر مكعب گاز به اين همسايه غربي بدهيم كه به مرور زمان و طي تقريبا 2 سال بعد به روزانه 25 ميليون متر مكعب مي رسد.

منبع : خبرگزاری فارس انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه