هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

11:18 1395/07/17

زمان رونق مسكن، سال 97 خواهد بود

هر چند تازه ترين گزارش رييس كل بانك مركزي خبر از بهبود وضعيت بازار مسكن مي دهد ولي گزارش هاي ميداني همچنان تاييد مي كند بازار در ركود است.

هفته نامه صدا نوشت: هر چند تازه ترين گزارش رييس كل بانك مركزي خبر از بهبود وضعيت بازار مسكن مي دهد ولي گزارش هاي ميداني همچنان تاييد مي كند بازار در ركود است. بر اساس گفته هاي سيف، ميزان معاملات مسكن 30 درصد رشد داشته و به دنبال آن قيمت ها نيز 7.5 درصد گران شده اند ولي هر دوي اين اتفاق ها هنوز ميزان عقب ماندگي بازار مسكن از برنامه هاي پيش بيني شده را جبران نكرده اند. بر اين اساس كماكان كاهش 65 درصدي آمار صدور پروانه هاي ساختماني موثرترين مولفه در تحليل وضعيت بازار به شمار مي آيد. كارشناسان خوشبين بازار اعتقاد دارند در بهترين حالت بهار سال 1397 احتمال بهبود وضعيت بازار مي رود. برخي فعالان بازار نيز اعتقاد دارند كه زمستان امسال قيمت مسكن با رشد 5 درصدي همراه مي شود. خبرهاي ديگري نيز تاييد مي كند كه برخي موسسات مالي و اعتباري برخلاف دستور صريح رييس جمهور، براي سرمايه گذاري اقدام به خريد مسكن كرده اند. البته كه اين اتفاق نيز تاثيري در روند معاملات بازار نداشته و همچنان ركود حرف اول بازار مسكن را مي زند. تازه ترين گزارش از وضعيت بازار مسكن نيز روايت مي كند كه ميزان معاملات در شهريور ماه بيش از 9.1 درصد رشد داشته است. البته اين رشد در قياس با مدت مشابه سال قبل بوده است. در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملاتي ملكي شهر تهران 7.42 ميليون ريال بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.2 درصد افزايش نشان مي دهد. بنگاه هاي معاملات ملكي شهر تهران 42.7 ميليون ريال بود كه نسبت به ماه قبل 0.6 درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.3 درصد افزايش نشان مي دهد. زمان رونق مسكن، سال 97 خواهد بود منطقه دوست داشتني بر اساس آمارهاي رسمي ميان مناطق 22 گانه تهران، همچنان بيشترين آمار معاملات مربوط به منطقه 5 است. سهم اين منطقه از تعداد معاملات به عدد 16 درصد رسيده كه ركوردي خاص به حساب مي آيد. همچنين مناطق 4، 2 و 14 به ترتيب با سهم 9.10، 8.9 و 3.6 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع 3.72 درصد از كل معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به 10 منطقه شهر به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق 5، 4، 2، 14، 8، 10، 15، 7، 1 و 11 بوده و 12 منطقه ديگر تنها 7.27 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند. محمد اميرزاد، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران: رشد آمار معاملات مسكن نشانه اميدوار كننده اي از بهبود وضعيت حاكم بر بازار است. البته بازار مسكن به اين سادگي از ركود خارج نمي شود و به طور حتم به زمان بيشتري نياز است. نكته قابل توجه اين است كه بايد مشخص شود آيا هنوز مسكن موتور پيشران اقتصاد هست يا نه؟ امروز كه دلخوشي اقتصاد ايران به خروج مسكن از ركود و بهبود وضعيت كلي اقتصاد كشور است، جاي اين سوال باقي است كه مسكن همان نقش دهه 70 خود در اقتصاد را دارد يا اينكه شرايط تغيير كرده است؟ شاخص 4 ميليون تومان متوسط مسكن در شهر تهران است. 2.3 درصد در شهريور ماه قيمت مسكن در قياس با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. 2.2 درصد قيمت مسكن در منطقه سه كاهش داشته است. 9 ميليون تومان متوسط قيمت مسكن معامله شده در منطقه يك تهران است. 2 ميليون تومان متوسط قيمت مسكن در منطقه 18 تهران است. نماگر 83 هزار واحد آپارتمان طي شش ماه در تهران معامله شده است. 14.6 درصد ميزان معامله آپارتمان در شهر تهران رشد داشته است. 12.5 درصد معاملات مسكن مربوط به دامنه قيمتي 3 تا 3.5 ميليون تومان است. 11.2 درصد معاملات مسكن مربوط به دامنه قيمتي 3.5 تا 4 ميليون تومان است. 12.2 درصد معاملات مسكن مربوط به دامنه قيمتي 2 تا 3.5 ميليون تومان است.

منبع : سایت الف انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه