10:54 1395/07/17

دولت از صنايع اشتغالزا حمايت مي كند

وزير نيرو گفت: دولت يازدهم از فعاليت ها و صنايع منجر به اشتغال و رونق توليد پشتيباني مي كند و برنامه هاي دولت نيز در راستاي گسترش اينگونه واحدهاست.

حميد چيت چيان در بازديد از كارخانه تسنيم نوش در شهرستان نير، افزود: دولت برنامه مدون براي احياي واحدهاي صنعتي داراي مشكل در مناطق مختلف كشور دارد و به جد رونق و توسعه صنعت در كشور پيگيري مي شود. وزير نيرو همچنين در حاشيه بازديد از شهرك تخصصي آب و برخي واحدهاي توليدي شهرستان نير گفت: فعاليت ها در اين شهرك نشان دهنده سرمايه گذاري مناسب صورت گرفته در اين زمينه است. وي افزود: سرمايه گذاران موفق به دنبال توسعه فعاليت هاي خود هستند و در كنار توليد انواع نوشيدني، توليد برق در اين شهرك را پيگيري مي كنند كه از آن استقبال مي شود. وزير نيرو بيان كرد: درخواستي در زمينه راه اندازي نيروگاه سي. اچ. پي. وجود دارد كه پيگيري خواهد شد زيرا در كنار تامين نيازهاي شهرك آب، مي تواند به شبكه برق استان نيز كمك كند و وزارت نيرو از اين صنايع در جهت بهبود شرايط اقتصادي اين خطه حمايت مي كند. وزير نيرو براي انجام سفري يك روزه در استان اردبيل بسر مي برد، چيت چيان قرار است از طرح هاي آب و برق استان بازديد و در نشست كارگره اقتصاد مقاومتي در استانداري شركت كند.

منبع : ایران اکونومیست انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه