هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

10:52 1395/07/14

صندوق بين المللي پول، اقتصاد رو به بهبود و تورم تك رقمي را براي ايران پيش بيني كرد

صندوق بين المللي پول (آي.ام.اف) در تازه ترين گزارش خود، ضمن تشكر از بانك مركزي ايران بدليل انجام اصلاحات پولي و مالي، اوضاع اقتصادي كشورمان در سال هاي 2016 و 2017 را رو به بهبود و ميانگين نرخ تورم را 9.2 درصد پيش بيني كرد.

صندوق بين المللي پول اعلام كرد، پس از امضاي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در نيمه نخست سال 2016 به طور چشمگيري افزايش يافت. توليد و صادرات نفت به سرعت به سطح پيش از تحريم رسيد و به كاهش تاثير منفي ارزان شدن نفت بر اقتصاد ايران كمك كرد. همچنين افزايش فعاليت هاي كشاورزي، توليد اتومبيل، تجارت و خدمات حمل و نقل منجر به رشد بخش غيرنفتي شد. صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال هاي 2016 و 2017 دست كم 4.5 درصد خواهد بود. بنا به گزارش صندوق ياد شده، سياست هاي پولي و مالي محتاطانه اتخاذ شده ايران در سال هاي اخير در كنار قيمت هاي مطلوب مواد غذايي، اجازه داد تا در ژوئن 2016 (12 خرداد تا 10 تير)، نرخ تورم نقطه به نقطه براساس شاخص قيمت مصرف كننده در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به 6.8 درصد كاهش يابد. صندوق بين المللي پول همچنين پيش بيني كرد، با وجود افزايش تورم نقطه به نقطه ماه سپتامبر (11 شهريور تا 9 مهر) به 9.5 درصد، نرخ تورم ايران امسال و سال آينده به طور ميانگين 9.2 درصد باشد. صندوق بين المللي پول در گزارش خود تاكيد كرد، دولت در حال اجراي اصلاحات براي حمايت از يك رشد پايدار سريع است. دولت براي تثبيت تورم در ميان مدت، اصلاح اساسي و زيرساختي چارچوب سياست هاي پولي را پيشنهاد و براي كاهش تدريجي كسري مالي در بخش غيرنفتي برنامه ريزي كرده اند. آنها قصد دارند عقب افتادگي هاي دولت را مشخص كنند، سرمايه بانك ها را افزايش دهند و قدرت هاي نظارتي را تقويت كنند. اين صندوق تصريح كرد، قوانين جديد مبارزه با تامين مالي تروريسم تصويب شده و دولت متعهد به افزايش ايمني سيستم هاي مالي براي دسترسي بهتر به سيستم مالي جهاني شده است. صندوق بين المللي پول اعلام كرد، اگر ايران قصد دارد روند پيوستن به اقتصاد جهاني را تحت كنترل درآورد، رشد اقتصادي اين كشور را تقويت كند و اقتصاد خود را هر چه بيشتر بازار محور و متنوع سازد، انجام اين اصلاحات ضروري است.

منبع : خبرگزاری ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه