9:55 1395/07/13

ورود مجلس به نگارش برنامه ششم

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان خبر كه مجلس با همكاري دولت احكام مورد نياز لايحه برنامه را به قانون تبديل خواهد كرد، گفت: وزير كار به همراه رئيس سازمان تأمين اجتماعي برنامه‌هاي خود را براي ايجاد اشتغال ارائه كرده است.

محمدرضا تابش با اشاره به برنامه ششم توسعه كشور و پيشنهاداتي كه نمايندگان براي جلوگيري از افزايش بحران بيكاري ارائه خواهند كرد، اظهار داشت:‌ پس از كش و قوس‌هاي فراوان ميان دولت و مجلس بر سر برنامه ششم توسعه كشور، مقرر شد، تا احكام مورد نظر لايحه برنامه به قانون تبديل شود. وي افزود: علاوه بر اين مواردي از اسناد پشتيبان براي برنامه ششم توسعه استخراج و با تبادل نظر نمايندگان مجلس و دولت به صورت يك «طرح لايحه جامع»‌ به تصويب برسد. اين نماينده مجلس با بيان اينكه علاوه بر حوزه تعاون و اشتغال ساير بخش‌ها در برنامه ششم مورد تأكيد قرار مي‌گيرند، گفت: پيشنهادات مجلس و دولت بايد متناسب با بنيه مالي كشور ارائه شود و بر همين اساس مجلس نهايت همكاري را با دولت براي تبديل احكام مورد نياز در برنامه ششم به قانون خواهد كرد. وي با اشاره به تشكيل 4 كميته براي تدوين و تكميل لايحه برنامه ششم توسعه كشور گفت: كميسيون‌هاي تخصصي مجلس با مراجعه به اسناد پشتيبان گزارشات خود را تهيه و در صحن كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه كشور ارائه خواهند كرد. تابش با تأكيد بر اينكه موضوع اشتغال‌زايي و مقابله با بحران بيكاري در كشور در برنامه ششم توسعه مورد توجه خواهد بود، خاطر نشان كرد: اشتغال امروز موتور محركه توليد و توليد هم موتور رونق اقتصادي است و به همين منظور برنامه‌ريزي و پيشنهادات متفاوتي از سوي مجلس در اين باره ارائه خواهد شد. وي افزود: مجلس فعلاً نمي‌تواند به طور مجزا راجع به اشتغال طرحي بدهد، چرا كه منابع بسيار زيادي را درگير خواهد كرد، بنابر اين براي جلوگيري از ايجاد مغايرت اصل 75 قانون اساسي در شوراي نگهبان جلسات كارشناسي بسياري برگزار خواهد شد.

منبع : خبرگزاری فارس انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه