16:6 1395/07/12

آمادگي بانك مسكن براي راه اندازي موسسه هاي پس انداز و تسهيلات منطقه اي

مديرعامل بانك مسكن از آمادگي اين بانك براي راه اندازي موسسه هاي پس انداز و تسهيلات مسكن منطقه اي با مشاركت بخش خصوصي خبر داد.

«محمدهاشم بت شكن» امروز (دوشنبه) در شانزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن در ايران افزود: دو هفته پيش شوراي پول و اعتبار براي نخستين بار مجوز ايجاد يك نهاد اعتباري جديد به شكل تخصصي در بخش مسكن را صادر كرد تا اين موسسه هاي در شعاع يك منطقه و استان بتوانند تسهيلات مسكن پرداخت كنند. وي اضافه كرد: مجوز آغاز فعاليت اين موسسه ها بايد از سوي بانك مركزي صادر شود و سرمايه مورد نياز آنها در تهران 500 ميليارد ريال و در ساير شهرها 300 ميليارد ريال تعيين شده است. بت شكن گفت: از نظر قانوني بانك مسكن مي تواند براي راه اندازي اين موسسات با بخش خصوصي 20 درصد سرمايه گذاري كند تا اين صندوق ها بتوانند در يك منطقه و يا استان در زمينه تامين تسهيلات مسكن با سود تسهيلات مناسب متقاضيان اقدام كنند. وي يك شعبه اي بودن، كوچك و كارآمدي، ذخيره سپرده دو درصدي و امكان شهرك سازي در منطقه خاص را از مزيت هاي راه اندازي اين موسسه ها عنوان كرد و افزود: پيشنهاد بانك مسكن تشكيل اين موسسه هاي اعتباري در مرحله نخست در پنج استان تهران، مشهد، تبريز، شيراز و اصفهان و دو صندوق براي توسعه سواحل مكران و احياي بافت هاي فرسوده ناكارآمد شهري است. مديرعامل بانك مسكن گفت: با تامين 20 درصد سرمايه اين موسسه ها از سوي بانك مسكن، 80 درصد سهام آنها با پذيره نويسي عام از سوي انبوه سازان، سازندگان، پيمانكاران و بخش خصوصي تامين مي شود. بت شكن تاكيد كرد بايد مقررات بانك مركزي در اين موسسه ها رعايت شود. وي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي مسكن، سهولت اجراي مقررات، هزينه هاي پايين غيربهره اي و اعطاي تسهيلات و جذب سپرده هاي منطقه اي را از مزيت هاي راه اندازي اين موسسه ها در يك استان يا منطقه براي توسعه بازار مسكن عنوان كرد. به گزارش ايرنا، در شانزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن در ايران كه دوازدهم و سيزدهم مهرماه در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار مي شود معماري مسكن در ايران، سياست هاي زمين، ماليات هاي بخش مسكن، واسطه گري در بازار مسكن و ساماندهي بافت هاي ناكارآمد شهري و مزيت هاي ايجاد بانك هاي توسعه اي مسكن بررسي مي شود.

منبع : خبرگزاری ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه