هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

13:44 1395/07/12

شهرداري‌ها تجارت شهري مي‌كنند

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه شهرداري‌ها از نهاد مديريت شهري به نهاد تجارت شهري تبديل‌ شده‌اند، گفت: سياست‌هاي دولت قبل ، سياست پس انداز در اقتصاد مسكن را از بين برد و امروز با بازار بمباران شده مسكن مواجه هستيم.

عباس آخوندي در شانزدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسكن در ايران با بيان اينكه براي هر گونه سياستگذاري در حوزه مسكن بايد در صورت مساله درستي داشته باشيم، گفت: مهم‌ترين مساله مهم در حوزه مسكن در ايران اين است كه سهم روشني از تحولات شهري در شهرنشيني داشته باشيم. وي با اشاره به رشد جمعيتي در ايران گفت: جمعيت شهري ايران در حالي كه در دهه 30 چيزي حدود 6 ميليون نفر بود اين جمعيت در دهه 90 به 55 ميليون نفر رسيد . وي افزود: ظرف 60 سال جمعيت شهري ايران 9 برابر شد و اين رشد شتابان جمعيت شهري نوعي از سياست‌گذاري در مسكن را مي‌طلبيد. وزير راه و شهرسازي ادامه داد : حال بايد اين نكته را در نظر گرفت كه آيا اين رشد جمعيتي همچنان ادامه دارد . وي با بيان اينكه اين رشد شتابان شهرنشيني ايجاب مي‌كرد تا توليد انبوه عظيمي را داشته باشيم ، گفت: معتقدم در حال حاضر در اكثر شهرها جمعيت به يك تعادل نسبي رسيده است. آخوندي گفت: در بررسي طرح‌هاي جامع به اين نتيجه رسيده‌ايم كه جمعيت شهري هنوز به افق پيش بيني شده نرسيده‌اند بنابراين با توجه به اينكه رشد شهرنشيني متوقف شده است بايد ديد توليد انبوه با اين شرايط جديد سازگار است؟ وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در چند سال گذشته مساله مسكن پروژه محور بوده به طوري كه حتي در محيط‌هايي با اقتصاد معشيتي روستايي توليد انبوه مسكن را تعريف كرده‌اند. آخوندي با بيان اينكه در حال حاضر 166 هزار واحد مسكوني مسكن مهر فاقد هر گونه مشتري است، گفت: بايد سياست‌هاي مسكن بر اساس تعريف صورت مساله درست از اقتصاد حال حاضر مسكن است. وي با اشاره به موضوع واحدهاي خالي از سكونت در تهران گفت: هر چند كه هنوز آمار دقيقي از ميزان واحدهاي مسكوني خالي از سكونت وجود ندارد اما اين موضوع نشان دهنده اين است كه انتظارات سوداگرانه‌‌اي ايجاد شده در سال‌هاي گذشته در بازار مسكن متناسب با نياز بازار نبوده و يا اينكه تقاضايي براي اين واحدها وجود ندارد. وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: وقتي مي‌گوييم مسكن صنعت پيشران است بايد ببينيم به اين معناست كه آيا باز هم بايد پروژه‌هاي ساخت چندين هزار واحدي را تعريف كنيم يا اينكه سياست ديگري را اتخاذ كنيم؟ آخوندي با بيان اينكه مسكن توسط يك سلسله نهاد ايجاد مي‌شود، ادامه داد: در ساخت يك مسكن سلسله نهادي از جمله نهاد خانواده تا متقاضي مسكن است تا نهادهاي توسعه‌اي ، مهندسي، شهرداري دخيل هستند دولت يازدهم بازار بمباران شده مسكن را تحول گرفت وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه در ابتداي كار دولت يازدهم بازار نهادي مسكن را مانند بازاهاي بمباران شده سوريه و يمن تحويل گرفتيم، گفت: در آن زمان بازار مسكن دچار اختلالات نهادي بسيار وحشتناكي بود كه با بحران سال‌هاي دهه 70 قابل مقايسه نبود. وي افزود: يكي از عمده‌ترين مشكلات نهاد مسكن در دولت قبل اين بود كه بازار مسكن به عنوان يك بازار نهادي شناخته شده نبود و ورود دولت به بازار صد در صد خصوصي مسكن اين بازار را دچار مشكلات عديده‌اي كرد. وي ادامه داد: پيش از ورود دولت‌هاي قبل بازار مسكن يك سيستم نهادي داشت اما يك آقايي پيدا شد و تمام اين موضوعات و تعاريف اقتصادي را كنار گذاشت و به مردم اعلام كرد با يك مقدار پول مي‌توانيد خانه‌دار شويد بنابراين در اين سيستم مفهوم پس انداز از بين رفت. وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: در حالي سيستم پس انداز در دولت قبل از بين رفت كه در بخش مسكن مفهومي با عنوان رژيم اقتصاد خانوار داريم كه بدون اين مفهوم صحبت كردن درباره مسكن غيرممكن است. آخوندي با بيان اينكه آمارهاي بانك مسكن در سال‌هاي 82 و 83 نشان مي‌دهد كه در آن سال‌ها 3 ميليون نفر يعني 3 ميليون خانوار براي خانه دار شدن از سيستم پس انداز استفاده كردند اما به يكباره با تغيير دولت افرادي بر سر كار آمدند كه سيستم پس انداز را از بين بردند كه اين سياست بلاهاي غيرقابل جبراني را وارد سيستم تقاضا در بخش مسكن كرد. وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه در سياست‌گذاري‌هاي بخش مسكن بايد به صورت مساله و دغدغه‌هاي اين بخش توجه داشته باشيم، گفت: چالش ديگر در بخش مسكن بحث سوداگري و مديريت شهري است كه در اين حوزه هم با بازار بمباران مواجه هستيم. وي با تاكيد بر اينكه نهادهاي شهرداري از نهاد مديريت شهري به تجارت شهري تبديل شده‌اند ، گفت: امروز شهرداري‌هاي تجارت پايه داريم كه فكر مي‌كنند تمام مقررات شهري قابل خريد و فروش است. وي با تاكيد بر اينكه شهرداري‌ها در چند سال گذشته سوداگري در بخش مسكن را تشديد كرده‌اند ، گفت: اين شرايط منجر شده است كه شهرهاي كاملا از هم پاشيده شده داشته باشيم كه مسائل مختلف در آن مانند حمل و نقل و جابجايي ، آلودگي و ... با مشكلات بسيار جدي مواجه باشند و حتي براي نفس كشيدن هم مردم شهر با هزاران مشكل مواجه باشند. وي ادامه داد: وقتي اين مديريت شهري سوداگري را حرفه اصلي خود بداند و در طولاني‌مدت اين سيستم را در پيش گرفته باشد نتيجه آن اين است كه امروز با فاجعه شهري مواجه باشيم. وي ا فزود: اين سيستم مديريت شهري در تهران متاسفانه به ساير شهرها سرايت كرده است و در ساير شهرها هم با چالش مديريت شهري مواجه هستيم. آخوندي با اشاره به تفاوت قيمت چند ميليوني مسكن در شمال و جنوب تهران گفت: مفهوم انقلاب ، عدالت اجتماعي بود اما با گذشت چند سال انقلاب با عدم تعادل‌هاي اجتماعي و شكاف عميق بين طبقات اجتماعي مواجه هستيم. وي ادامه داد: نقشه شهر اين پيام را مي‌دهد كه جمعيت به صورت ظاهري و ميزان خانوار نسبت به خانه نسبتا برابر هستند اما وقتي وارد جزئيات مي‌شويم مي‌بينيم كه 30 درصد از جمعيت شهري در حاشيه شهرها زندگي مي‌كنند و در ميانه شهر هم با فرسودگي بافت‌ها مواجه هستيم و در روستاها هم در شبكه شدن با شهرهاي مادر مشكلات زيادي وجود دارد. آخوندي گفت: اگر صورت مساله مسكن كشور را بافت‌هاي فرسوده ، حاشيه شهري و ناكارآمد بدانيم در آن زمان سوداگري‌هاي منطقه 22 و تراكم فروشي‌ها و فروش باغات تجريش نه تنها دردي را دوا نمي‌كند بلكه مشكلات را بيشتر هم مي‌كند. وي گفت: متاسفانه در ساير شهرها مانند مشهد هم اين شرايط را مي‌بينيم و در اطراف حرم 300 ساختمان بدقواره در حال ساخت است. وي تاكيد كرد: در حالي كه مردم ايران تاريخ 2500 ساله تمدن ايران را پيش خود مي‌كشند اما امروز زندگي در هيچ كدام از مناطق كشور نه در مناطق شمالي تهران ، نه در مسكن مهر و نه در منطقه 22 تداعي كننده تمدن ايران شهري نيست. وي تاكيد كرد: طبق سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري اصلي‌ترين نهاد ، نهاد خانواده است اما چطور مي‌شود نهاد خانواده بدون خانه باشد بنابراين معتقدم در اقتصاد كلان كشور بايد به اقتصاد خرد و اقتصاد مسكن اهميت دهيم.

منبع : خبرگزاری ایلنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه