هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

11:45 1395/07/12

برنامه دولت، گسترش روابط اقتصادي ايران و آلمان و حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي است

رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران سطح روابط ايران و آلمان را بسيار عميق و ريشه دار دانست و گفت: دولت تلاش مي كند روابط اقتصادي با آلمان را مانند روابط فرهنگي و تاريخي گسترش دهد؛ براين اساس مذاكرات براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران ادامه دارد.

در نشست تجاري ايران و آلمان در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، افزود: مقام هاي كشور بارها از متوليان بخش مالي خواسته اند مشكلات خود را با سيستم مالي آلمان برطرف كنند؛ بر اين اساس همكاري با شركت «هرمس»* آغاز شده است؛ ضمن آنكه از بخش خصوصي ايران و آلمان براي سرمايه گذاران نيز حمايت مي كنيم. وي ادامه داد: با وجود تحريم ها، در سال هاي 2014 و 2015 سطح روابط اقتصادي دو كشور 2.5 ميليارد دلار بود كه بسيار قابل توجه است.

منبع : خبرگزاری ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه